Dit is Samenhuizen vzw

Dit is Samenhuizen vzw

1 januari 2018

Samenhuizen

 

Mijn organisatie gaat voor…

Een warme samenleving. Gemeenschappelijk wonen kan maatschappelijke veranderingen in de wooncultuur ondersteunen en mee sturen. Gemeenschappelijk wonen versterkt immers de gemeenschapsopbouw, de solidariteit en de sociale cohesie zowel op projectniveau als in relatie met de ruimere omgeving.

Daarom doen wij…

Met Samenhuizen stellen we informatie ter beschikking over alle vormen van gemeenschappelijk wonen aan belangstellenden en initiatiefgroepen. We verhogen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van initiatieven van gemeenschappelijk wonen, en behartigen de belangen van projecten We dragen bij aan de beleidsontwikkeling op het gebied van huisvesting. We werken ook aan het mogelijk maken en bevorderen van informatie- en ervaringsuitwisseling oa door de organisatie van de Samenhuizendag, Samenhuizenreis en de Trefdag Samenhuizen. We doen aan sensibilisering, vorming en het verzamelen, ontwikkelen en ter beschikking stellen van relevante kennis, voor het brede publiek, kandidaat samenhuizers, huidige samenhuizers, professionelen,…

Wij zijn de moeite waard omdat…

Er worden meer en meer projecten gerealiseerd, het aantal zal verdubbelen de komende jaren. Elke fijne getuigenis van goed nabuurschap, minder eenzaamheid, inclusie, verbondenheid, connectie tussen jong en minder jong,… daar doen we het voor!

Wij worden gehinderd door…

Stedenbouwkundig kader is niet aangepast aan de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen (zowel huisdelen als cohousing). (Betaalbare) sites zijn moeilijk te vinden en te verwerven.

De opname van een definitie in de Vlaamse wetgeving zou een volgende stap moeten zijn. Daarna kan gedacht worden aan een volwaardig decreet.

Praktische informatie

Meer video’s op Youtube

www.samenhuizen.be

www.facebook.com/samenhuizen

Ladenā€¦