Dorpsbelangen – “Plattelandsgemeenschappen een stem geven”

Dorpsbelangen – “Plattelandsgemeenschappen een stem geven”

2 januari 2018

Dorpsbelangen – GoeBezig-prijs

 

Vrijwilligers die zich inzetten rond leefbaarheid in een dorp, met aandachtspunten als verkeersveiligheid, dorpskernvernieuwing, ruimtelijke planning, diensten en voorzieningen, plattelandsbeleid … “Dorpsbewoners daarbij betrekken, zorgt dat er gemeentelijk én bovenlokaal rekening met hen wordt gehouden.”

Dorpsbelangen werd in 2013 opgericht als Oost-Vlaamse vereniging. In 2015 werd de werking uitgerold over heel Vlaanderen. Samen met collega Koen Dewulf is beleidsmedewerkster Agnes Voet de drijvende kracht achter de in Eeklo gevestigde organisatie. “Meer inspraak op beleidsniveau voor rurale gemeenschappen, netwerking en ervaringsuitwisseling zijn onze doelen. Elke groep heeft vergelijkbare aandachtspunten”, zegt Agnes Voet. “Dorpsbelangen brengt hen samen tijdens netwerkmomenten. Iedereen kan dan de situatie in het eigen dorp toelichten. Leernetwerken gaat over bewonersgroepen die elkaar inspireren. Dan bedenken we strategieën om overheden – zoals de provincies – meer te betrekken bij dorpskernontwikkeling. Wat er leeft, proberen we zo een stem te geven. Dat doen we ook via een nieuwsbrief.”

Wat is een dorp? Hebben jullie daar een definitie voor?

“Het gevoel dat de bewoners van een ‘dorp’ hebben, geeft de doorslag. Sommige bewoners voelen zich dichter betrokken bij een nabijgelegen stad. Ligt het dorp gescheiden van de hoofdgemeente? ‘Plakt’ het er tegenaan? Is er landbouwgrond, of juist veel verkaveling? Een typische bewonersgroep is de dorpsraad van Schuiferskapelle bij Tielt. Vooral het gevoel telt. Een aantal verder afgelegen wijken raakte vergeten door de gemeentefusies van de jaren ‘70. Samenlevingsopbouw vulde dat in door de dorpsvlucht op te vangen: via meer dienstverlening en faciliteiten, vooral in Oost- en West-Vlaanderen.”

Wat kan jullie werking verbeteren?

“De commissie van plattelandsgemeenten bij de VVSG is een kanaal waarmee we onze stem laten horen. In maart reikten we de GoeBezig prijs uit aan een gemeente die een voorbeeldrol vervult. De jury bestaat uit de Landelijke Gilden, Vlaamse Landmaatschappij, VVSG. De winnende bewonersgroep voor Oost-Vlaanderen werd Dorpsraad Viane, maar elke Vlaamse provincie had een winnaar. Op zo’n evenement zijn de provinciebesturen aanwezig. We hebben impact. We trekken bijvoorbeeld ook naar het Europees Plattelandsparlement. Gemeenten hebben oog voor inspraak en participatie, maar je moet blijven kloppen op de nagel. Hoe we het bolwerken? Met subsidies van de Vlaamse Landmaatschappij betalen we twee beleidsmedewerkers. Er is een fonds via Buurten op de Buiten van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Daar kunnen plattelandsbewoners op intekenen en projectsubsidie aanvragen. Oost-Vlaanderen biedt extra middelen, andere provincies logistieke steun. Sponsors blijven zéér welkom.”

 

Praktische informatie

www.dorpsbelangen.be

Artikel geschreven door Wieland De Hoon

Laden…