Chirojeugd Vlaanderen is present!

Chirojeugd Vlaanderen is present!

7 januari 2018

Chirojeugd Vlaanderen

 

Mijn organisatie gaat voor…

De Chiro wil op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten.

Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld. De Chiro wil een leerschool voor het leven zijn. Spel wordt een manier van leven. De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Daarom doen wij…

Elke week organiseren bijna 900 Chirogroepen over heel Vlaanderen en Brussel activiteiten voor zo’n 107.000 kinderen en jongeren.

De Chiro is

Een plek waar we kunnen spelen,

Waar we ons kunnen uitleven met andere kinderen uit de buurt.

Spelen en daarvan leren, zonder het te weten.

Een plek waar we kunnen lachen, dromen en plannen maken.

En kattenkwaad uithalen. Dat zeker.

Waar we de boel op stelten zetten en samen alles opruimen. Waar we de tijd vergeten, en samen herinneringen maken.

Een plek waar we niet de beste, de snelste of de slimste moeten zijn, maar gewoon mogen ‘zijn’. Helemaal onszelf.

De lokale werking wordt mogelijk gemaakt door 16.000 lokale vrijwilligers. Als koepelorganisatie ondersteunen we hen door met de hele kaderwerking, eveneens bestaande uit vrijwilligers, Chirogroepen allerlei diensten aan te bieden, hen op maat te begeleiden wanneer een extra steuntje nodig is en door leiding te vormen. Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met alle leden, leiding en kaderleiding vorm aan het pedagogisch project Chiro. Daarom komen we ook op verschillende fora op voor de belangen van het jeugdwerk en van alle kinderen en jongeren in onze samenleving.

Wij zijn de moeite waard omdat…

We zijn fier op onze 107.000 kinderen en jongeren en alle vrijwilligers die onze beweging mee vorm geven. Zij zijn onze bestaansreden en met hen realiseren we elke dag ons pedagogisch project. Samen zetten we de samenleving in beweging en geven we de toekomst mee vorm.

Chirojeugd Vlaanderen focust sterk op diversiteit. Samen met het brede jeugdwerk bouwen aan het jeugdwerk van morgen en kiezen we voor een inclusief verhaal. Zo startten we bijvoorbeeld het project #iedereenmee op kamp. Ieder kind heeft immers recht op vrije tijd en ontspanning. Ook kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie of ze nu lid zijn van de Chiro of niet. Daarom roepen we onze groepen op om hun kamp open te stellen voor kinderen en jongeren die de weg naar de Chiro (nog) niet gevonden hebben. Verder experimenteren we met een project inclusieve animator, waarbij we onze animatorcursussen willen open stellen voor jongeren met een beperking.

‘Chiro is een stuk van jezelf, ’t zit onder je vel.’ Die ervaring willen we blijven mogelijk maken. Want de lachende gezichten van kinderen en jongeren, dat is waarvoor we het doen.

www.chiro.be/iedereenmee

Wij worden gehinderd door…

De vrije tijd van kinderen en jongeren staat onder druk. Door huiswerk, vakantiejobs of andere buitenschoolse activiteiten. De verwachtingen naar kinderen en jongeren toe zijn te hoog. De prestatiedruk die hierbij komt kijken, weegt op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Jeugdwerk kan hierin een tegengif vormen. Een rustpunt, een veilige haven waren even niets moet. Maak als overheid werk van maatregelen die de druk op jongeren verminderen.

Elk kind of jongere heeft recht op vrije tijd en recreatie (art. 31 van het kinderrechtenverdrag). Toch zien we dat heel wat kinderen en jongeren de weg niet vinden naar verschillende vrijetijdsbestedingen. Het is niet enkel de taak van de jeugdwerksector, maar ook van de verschillende overheden om kinderen en jongeren kansen te geven, te werken aan een divers aanbod en organisaties te ondersteunen in het uitwerken van een diversiteitsbeleid.

We stellen vast dat heel wat beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu of mobiliteit, een serieuze impact hebben op het leven van kinderen en jongeren. Toch wordt de stem van kinderen en jongeren vaak vergeten in zulke thema’s. We geloven nochtans dat een goed beleid voor kinderen en jongeren ook goed is voor alle burgers. We roepen daarom alle politici op om hun beleidsthema’s steeds op maat van kinderen en jongeren te maken.

Ook van het beleid in lokale gemeenten liggen Chirogroepen wakker. Hiervoor schreven we een memorandum dat je kan nalezen op www.chiro.be/jeugdbeleid-in-jouw-gemeente

Praktische informatie

www.chiro.be

Laden…