Maak kennis met ATD Vierde Wereld Vlaanderen

Maak kennis met ATD Vierde Wereld Vlaanderen

10 januari 2018

ATD Vierde Wereld Vlaanderen

 

Mijn organisatie gaat voor…

ATD (All Together for Dignity) Vierde Wereld is een internationale mensenrechtenbeweging die opkomt voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting.

Daarom doen wij…

Onze acties zijn gericht op de eerbiediging van ieders waardigheid en grondrechten. De samenleving zal pas veranderen als de allerarmsten onvoorwaardelijk als burgers worden erkend. Door onze krachten te bundelen – met de inzet en ervaringen van de allerarmsten zelf – willen wij een einde maken aan extreme armoede en zo een vreedzame samenleving opbouwen.

Enkele van onze activiteiten:

  • Volksuniversiteit // Mensen met een langdurige armoede-ervaring en mensen die hun strijd steunen dialogeren met elkaar over maatschappelijk belangrijke thema’s. Vertrekpunt voor deze ontmoetingen is de erkenning van de intelligentie en ervaringskennis van mensen met langdurige armoede-ervaring. Tijdens de volksuniversiteit krijgen ze de kans om hun denken te structuren en hun mening te geven. Ze toetsen hun visie aan die van anderen. Iedereen leert bij. De volksuniversiteit is een labo waar we kennis opbouwen. Die kennis vormt de basis om verdere acties en standpunten te ontwikkelen.
  • Jongerenwerking Djynamo // Jongeren met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar tijdens Dyjnamo-activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten willen jongeren meewerken aan een maatschappij waarbij iedereen meetelt.
  • 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede // In Vlaanderen werken we met anderen samen om deze dag te organiseren. Informatie over andere manifestaties in België: www.17oktober.be
  • Campagne ‘Waarheid of fabel?’ // ATD Vierde Wereld Vlaanderen startte de campagne ‘Waarheid of Fabel?’ in 2016. Waarheid of Fabel wil vooroordelen over armoede ontkrachten. Via de door ATD Vierde Wereld ontwikkelde methode Kruising van Kennis werken mensen in armoede samen met academici, journalisten en mensen in het sociale werkveld. We baseren ons op onderzoek van specialisten en op cijfers van de Vlaamse of Federale Overheid. Maar cijfers, hoe confronterend ook, zijn niet voldoende. Daarom wordt de ervaringskennis van mensen in armoede binnengebracht.
  • Presentie // Gezinnen/mensen leven soms jarenlang in armoede. Dat laat sporen na. Angst en schaamte om naar anderen toe te stappen zit diep ingebakken. Verwachten dat die mensen deelnemen aan groepsbijeenkomsten is hoog gegrepen. Daarom stappen we naar hen toe. Via huisbezoeken of korte gesprekken op straat leggen we de basis voor een langdurige relatie. Vertrekkend vanuit de krachten van de mensen zelf zetten we samen stappen voor een waardig en beter leven.

Wij zijn de moeite waard omdat…

In het kader van de campagne ‘Stop Armoede. Samen voor Waardigheid.’ verzamelde ATD Vierde Wereld in 2017 1001 verhalen die tonen dat we armoede kunnen overwinnen, als we samenwerken. Vandaag is er een overvloed aan slecht nieuws. Mensen voelen zich machteloos en ontmoedigd. Met deze (succes)verhalen met als thema ‘Armoede is niet fataal’, willen we hier tegengewicht aan bieden.

Lees “Een verhaal van medestanders” op onze website.

Wij worden gehinderd door…

De angst dat het armoededecreet in de toekomst zal gewijzigd worden in het nadeel van mensen in armoede en onze vereniging.

Praktische informatie

www.vierdewereld.be

Laden…