[ew32] – “Via games jongeren uit hun bubbel halen!”

[ew32] – “Via games jongeren uit hun bubbel halen!”

11 januari 2018

[ew32] – Serious Urban Games

 

Jongeren anders leren gamen? Serious Urban Games zijn participatief ontwikkelde digitale (rollen)spellen voor jongeren van 14 tot 24 jaar. “Ze vergroten hun mediawijsheid, worden sterker en vinden aansluiting bij leeftijdsgenoten”, zegt directeur Lieve Achten van [ew32], een jonge sociaal-maatschappelijke organisatie die zich specialiseert in participatietrajecten. “Onze games verhelderen je blik op de maatschappij. Razend belangrijk, want over thema’s die hen rechtstreeks aanbelangen, weten jongeren vaak verrassend weinig.”

“We proberen de communicatiekloof te dichten,” zegt Lieve Achten. “En beter om te gaan met digitale media door internet, laptops, camera’s en smartphones anders in te zetten dan ze gewend zijn. Jongeren met goeie basisskills vinden hun weg wel, maar de valkuilen blijven groot. Games en sociale media zijn commercieel gedreven. De enige drijfveer is klantenbinding. Jongeren kun je een common ground bieden, hen ‘verbinden’ door correct te informeren waarna ze die nieuwe kennis ook delen via sociale media. Connect before you correct”, dat vat het wel samen.”

Over welke games gaat het en wat is het doel?

Een voorbeeld van een Serious Urban Game is PlanTrekkers ™ , over ondernemerschap. “Je moet proberen om een bedrijf van een faillissement te redden. Door te innoveren, nieuwe impulsen, een logo en een naam, interviews doen, reclame maken, een bank binnenstappen… elk half uur telt voor één maand, dus de klok tikt. Jongeren zijn er enthousiast over, maar het is best wel intensief.” Zeven games heeft [ew32] al gecreëerd. No Credit, Game Over!® gaat over jongeren en schulden, Your City 2050 ™ over de klimaatneutrale stad. Jobs en werk komen aan bod in #WORK ™. “Bewustwording is nog een doel”, zegt Lieve Achten. “Moét iedereen wel ondernemer worden? Onderwijs en beleid zijn erop afgestemd. Moeten we dan allemaal freelancen? Kunnen we nog wel een contract in de wacht slepen? Voor die gasten is dat een eyeopener. Scholen besteden weinig aandacht aan hoe het systeem in elkaar zit.”

Gedragsverandering meet je niet op korte termijn, maar politiek en onderzoek willen net wél snel meetbare resultaten.

“De games ontwikkelen we in co-creatie met jongeren en de opdrachtgever, bijvoorbeeld een milieudienst. Gameontwikkelaars geven het concreet vorm. Opdrachtgevers zijn dienstverleners zoals VDAB, vakbonden, mutualiteiten, uitzendsector, banken, ondernemerskoepels, bedrijven, immobiliën … het brede maatschappelijke spectrum. We werken aan een nieuwe game rond cultuurbeleving. Eerst onderzoeken we met jongeren en leerkrachten waar de noden liggen om overbodige features te vermijden. Scholen zijn essentieel in ons verhaal. Jeugdwerk hebben we nog niet voldoende mee. Het leeraspect schrikt af, al gebruiken we net jeugdwerkmethodieken. Anderstalige nieuwkomers zijn vaak erg enthousiast: ze zijn leergieriger. Voor hen vindt Jeugdwerk serious games dan wél weer geschikt.”

Over de werking van [ew32]: wat is de kern van jullie aanpak?

“Gedragsverandering meet je niet op korte termijn, maar politiek en onderzoek willen net wél snel meetbare resultaten. Wél meetbaar is dat we steeds vaker lokaal kunnen werken en onze games voor iedereen toegankelijk maken. Om te spelen heb je een GameMaster – de spelbegeleider – nodig. Daarnaast is er een GameDirector, het aanspreekpunt voor scholen en organisaties. Ons ultieme doel is: een andere manier van communiceren met jongeren. In het onderwijs willen we een leersysteem introduceren op basis van ervaringsgericht leren. Laat jongeren drie uur een spel spelen en zijn méé met elke leerstof. Je moet hen er alleen de kans toe bieden. Dat gebeurt nog te weinig. Creativiteit en oplossingsgerichtheid komen niet genoeg aan bod.”

Ons ultieme doel is: anders communiceren met jongeren.

Wat zijn drempels waar jullie tegenaan botsen?

“Het is een hele klus om mensen mét tijd te vinden”, zegt Lieve Achten. “Leraars hebben hun handen vol, maar proeven ze hier één keer van, dan zien ze de meerwaarde ervan in. Ze moeten alleen de mogelijkheid krijgen. De verbindende factor van deze games is groot. Het beleid moet ook meewillen, maar onze materie valt tussen allerlei stoelen in: Onderwijs, Jeugdwerk… op Vlaams niveau zien we onszelf als een active research group omdat we zo dicht bij jongeren en hun leefwereld staan. Maar een overkoepelende beleidsvisie rond jongeren en informatieoverdracht is er niet. Waarom zouden gameontwikkelaars tijdens hun opleiding niet meer met de sociale insteek voor serious games bezig kunnen zijn? Dat blijft onontgonnen terrein.””

Het beleid moet meewillen, maar onze materie valt tussen allerlei stoelen in.

“Vanaf 2018 mogen we rekenen op een structurele subsidie. Tegelijk is flexibel en creatief blijven de boodschap. ESF-subsidies halen we wel binnen, maar binnen het vormingswerk zijn we voor zo’n dossiers eigenlijk niet toegerust. Voor de technologische onkosten rekenen we op de bijdrage van scholen en samenwerkingspartners. We zijn één van de weinige middenveldorganisaties die een product aanbieden. Subsidies zijn geen eeuwigdurend verhaal en in je contacten met privépartners moet je je doelen goed bewaken. Je mag geen exclusiviteit garanderen voor een bepaald netwerk. We willen alle jongeren bereiken. Structurele steun blijft dus essentieel.”

S_U+G Serious Urban Game is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor [ew32]

No Credit, Game Over! is een project en geregistreerd merk van Lieve Achten voor [ew32]

 

Praktische informatie

www.ew32.be

Artikel geschreven door Wieland De Hoon

Laden…