Kende je PEP! al?

Kende je PEP! al?

12 januari 2018

PEP! – Positive Education Psychology

 

Mijn organisatie gaat voor…

PEP! is een social profit die jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs wil krijgen. Dit doen we door deze jongeren te coachen, informeren, inspireren en motiveren.

Hiermee willen we de volgende zaken bereiken:

  1. meer jongeren uit kansengroepen en/of met een migratieachtergrond met een gepaste kwalificatie.
  2. meer jongeren met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs krijgen. Zowel de instroom als de doorstroom zijn hier van belang.
  3. cruciale informatie over het onderwijs (rechten en plichten) introduceren aan kansengroepen en hun ouders odat ze hun positie in het onderwijs versterken.
  4. Het toekomst- en wereldbeeld van jongeren verbreden met behulp van rolmodellen

Daarom doen wij…

We realiseren onze doelstellingen door middel van drie projecten: een rolmodelbeurs, rolmodelcoaching en sensibiliseringscampagnes over de werking en het belang van het onderwijs. Rolmodellen informeren en inspireren jongeren om een gepaste kwalificatie te behalen om in het hoger onderwijs te stappen.

  1. Jaarlijkse Rolmodelbeurs: nieuwe peergroup voorstellen van succesvolle rolmodellen waar jongeren uit kansengroepen zich mee kunnen identificeren. Jongeren krijgen inzicht in de verwachte schoolse trajecten bij de nieuwe soort beroepen. Deze zijn informatie en voorbeeldfiguren die ze missen in hun eigen omgeving.
  2. Sensbiliseringcampagnes: inzicht krijgen in de werking van het onderwijs, wat de pijnpunten en nodige acties zijn om de positie binnen het onderwijs te verbeteren. Antwoorden geven op relevante vragen vertrekkende vanuit de pijnpunten die we vinden bij de analyse van onderwijsongelijkheid. Wij streven naar 5-10 campagnes het eerste jaar.
  3. Frequente Rolmodelcoaching: wanneer een jongere zijn rapport ontvangt organiseert PEP! een coaching sessie om de punten in juiste context te plaatsen. Nadien wordt er samen een stappenplan opgesteld, met concrete acties om de punten te verbeteren. Daarnaast brengen wij jongeren in contact met (vaak onbekende) kennisondersteunende organisaties zoals summerschools etc… PEP! wilt met rolmodellen de weerbaarheid van de jongeren vergroten door strategiëen samen uit te werken die de positie verbeteren, meer zelfvertrouwen geven, leiderschap skills aanleren en zelfstandigheid ontwikkelen.

Het pedagogisch doel van PEP! is duidelijk: jongeren uit kansengroepen informeren en inspireren een kwalificatie te krijgen en de instroom naar het hoger onderwijs te verbeteren.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Wij zijn de moeite waard omdat dit noodzakelijke initiatief geleid en gedreven wordt door mensen komende uit de gemeenschap die de doelgroep is: de allochtone en kansarme gemeenschap. Dit geeft ons een uniek inzicht in de problematiek binnen het onderwijs met de nodige sense of urgency. De oprichters en vrijwilligers zijn rolmodellen binnen de eigen gemeenschap, met diverse professionele achtergronden. PEP! wil jongeren de opportuniteit geven om high potentials te worden en als organisatie hebben we die credibiliteit omdat wij zelf de tools hebben ontwikkeld om een succesvol onderwijstraject te voltooien, ondanks de huidige lage slaagkansen van ons profiel.

PEP! experimenteert met creatieve en innovatieve oplossingen – geïnspireerd door onze inzichten binnen de bedrijfswereld én professionele en educatieve achtergrond. Wij zijn vernieuwend omdat we ten eerste laagdrempelig zijn voor onze doelgroep want we delen dezelfde taal, cultuur en achtergrond. Ten tweede zijn we de enige organisatie in Vlaanderen die gecentraliseerd zal werken met een focus op allochtone/kansarme jongeren om ze op de juiste plek in het onderwijs te krijgen op basis van innovatieve projecten zoals sensibiliseringcampagnes, rolmodelcoaching en rolmodelbeurs. Onze campagnes zijn uniek omdat wij een breed netwerk hebben binnen de allochtone gemeenschap, gaande van vrijwilligersorganisaties tot moskeeën en scholen, je kan spreken van een opschaling van de doelgroep door de profielen achter PEP!. PEP! weet ook welke informatie relevant is om te delen en op welke manier we de informatie begrijpelijk kunnen maken voor de doelgroep. Dit zorgt voor een uitbreiding van de kennis en informatie naar onze doelgroep toe.

PEP! streeft ernaar om een significant positieve impact te hebben op het zelfbeeld van kwetsbare jongeren die in een omgeving zitten waar te weinig rolmodellen en informatie beschikbaar zijn. Door hen te informeren en nadien te empoweren met concrete strategieën via begeleiding en advisering verbeteren we hun positie binnen het onderwijs en zorgt PEP! dat de doelgroep versterkt wordt en bewust wordt van de opportuniteiten in hun omgeving. Onze organisatie heeft met zijn wetenschappelijke luik – door o.a. de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen van onze doelgroep – en de samenwerking met verschillende waardevolle onderwijsorganisaties de opportuniteit om een kenniscentrum te worden over diversiteit en onderwijs. De meerwaarde van PEP! uit zich in de essentiële rol als brugfiguur tussen de doelgroep en onderwijsinstanties, zo creëren wij opportuniteiten om vernieuwende synergieën te realiseren.

Wij worden gehinderd door…

Om alle projecten in goede banen te leiden, heeft PEP! een locatie nodig. Door een beperkt financieel budget beschikken we niet over een eigen locatie. Dit zorgt ervoor dat we heel flexibel moeten zijn in onze manier van werken en dat we steeds afhangen van de beschikbaarheid van locaties.

 

Praktische informatie

www.pepvzw.be

www.facebook.com/pepvzw

Laden…