VVBAD pleit voor een bibliotheek voor iedereen

VVBAD pleit voor een bibliotheek voor iedereen

13 januari 2018

Vind jij de bibliotheek een basisdienst waar elke burger recht op heeft?
Vind jij het belangrijk dat jouw nieuwe gemeentebestuur in 2019 blijft investeren in de bib?

Vanzelfsprekend is dat niet meer. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is en welke werking zij moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie,
personeel en werking.

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt? Onderteken dan de tekst van het initiatief #bibvooriedereen en verspreid hem onder vrienden en kennissen. Zo draag je bij aan een warme en duurzame samenleving met oog voor kennis, innovatie en ontmoeting.
Een samenleving waarin plaats is voor iedereen!

Praktische informatie

#bibvooriedereen is een campagne van VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw

www.bibvooriedereen.be

Laden…