Wereldspelers – De kracht van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers

Wereldspelers – De kracht van jeugdwerk voor jonge nieuwkomers

16 januari 2018

Ambrassade – Wereldspelers  

 

Wat kan het jeugdwerk betekenen voor jonge vluchtelingen? Hen toegang bieden tot het vrijetijdsaanbod van jeugdverenigingen, was de spontane gedachte bij veel jeugdwerkers in de nasleep van de vluchtelingenstroom van 2015. De Ambrassade – de schakel tussen overheid, middenveld en jeugd – ging ermee aan de slag via het project Wereldspelers.  

“In 2016 deden we onze oproep naar jeugdwerk om de krachten te bundelen”, vertelt stafmedewerkster Line Ostyn. “De vragen kwamen meteen: hoe pak je zoiets aan? Met de steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Fedasil en andere jeugdwerkpartners zorgden wij voor de opleidingen voor de jeugdwerkgroepen. Om jeugdwerkers inzicht te bieden in de specifieke situatie van die jongeren, hun taal, cultuur… en bijgevolg of een bepaald spelletje of activiteit met hen daarom wél of net niet zou lukken. Een soort train de trainer voor jeugdwerkers. Elk weekend trok een jeugdorganisatie naar de opvangcentra van Dendermonde en Lint voor een activiteitenaanbod. Niet altijd vanzelfsprekend.”

Hoe hebben al die jeugdverenigingen zich concreet ingezet voor jonge vluchtelingen?

“Meer dan 200 vrijwilligers organiseerden activiteiten. Hun ervaringen deelden ze via Wereldspelers.be met de deelnemende organisaties: Scouts, KSA, FOS, Kazou, Tumult, KAJ, JNM… dat was het eerste experiment. In een tweede fase gingen we aan de slag in verschillende jeugdhulpcentra. Met de hulp van lokale initiatieven zoals plaatselijke jeugdraden, jeugddiensten, OKAN-scholen, mensen met lokale invloed… probeerden we om het lokale jeugdwerk naar hen toe te leiden. Daar probeerden we de vragen te beantwoorden van jeugdwerkers over hoe je die jongeren kan betrekken in hun werking. Twee jaar van activiteiten opzetten, vrijwilligers coachen, ervaringen opdoen, intersectoraal netwerk uitbouwen, experimenten opzetten, tips en goede voorbeelden verzamelen. Om die kennis niet verloren te laten gaan, organiseerden we een inspiratiedag over de hele ervaring, als opstap naar het vervolg van Wereldspelers. Daar kwamen ook concrete tips en beleidsaanbevelingen uit voort.”

Wat houden jullie beleidsaanbevelingen juist in?

“’We hebben tien punten opgesteld om meer vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers te verzekeren. Via de Vlaamse Jeugdraad komen die terecht bij de bevoegde beleidsniveaus. Het algemene doel is jeugdwerk en vrije tijd in beeld brengen als een krachtig middel voor inclusie en integratie. Daarbij is elke lokale context is anders. Jeugdwerk en sport kunnen door elkaar lopen in één gemeente, in een andere hoeft dat niet zo te zijn. Een gecoördineerd aanbod opzetten, is niet eenvoudig. Begin april 2018 kreeg de Vlaamse jeugdraad ons advies mee op basis van onze aanbevelingen.”

Wereldspelers liep af in 2017. Wordt de knowhow bewaakt? Wat kunnen we leren van dit unieke project?

“Anderhalf jaar was er binnen de Ambrassade iemand fulltime bezig met Wereldspelers. Daar zijn momenteel geen middelen meer voor. Om het project voort te zetten, gaan we verder in een tandem met Tumult vzw. Als experts in jeugdwerk met kwetsbare jongeren zijn zij dé partner voor animatorencursussen voor en met jonge vluchtelingen. De Ambrassade heeft de kanalen om beleidsaanbevelingen te verspreiden en we blijven jeugdwerkorganisaties verder steunen om contact te leggen met nieuwkomers. De website van Wereldspelers is een toolbox om met jonge vluchtelingen aan de slag te gaan. Het is dus niet afgelopen voor ons. We geloven heel hard in de kracht van jeugdwerk voor inclusie én voor talentontwikkeling. Zeker voor extra kwetsbare groepen, zoals jonge vluchtelingen.”

Praktische informatie

www.wereldspelers.be

Artikel door Wieland De Hoon

Laden…