Dit is Fosterfiets – een project van Werkgroep Alleman Mobiel

Dit is Fosterfiets – een project van Werkgroep Alleman Mobiel

18 januari 2018

Fosterfiets

 

Mijn organisatie gaat voor…

Ook al is mobiliteit een basisrecht, toch stellen we vast dat heel wat mensen vervoersarm zijn. Door gebrek aan eigen vervoer en onvoldoende openbaar vervoer, worden zij uitgesloten op één of meerdere domeinen van het maatschappelijk leven. Met de werkgroep ‘Alleman Mobiel” focussen we vooral op vervoersarmoede in de zoektocht naar werk. Dit fenomeen bekeken we van dichtbij in de regio Geel – Meerhout – Laakdal. Samen met heel wat actoren (die mensen begeleiden in hun zoektocht naar werk) legden we de knelpunten bloot. Samen met partners pakken we deze aan en bieden we oplossingen.

Daarom doen wij…

We organiseerden de vorming “Op Stap” voor mensen die niet in staat zijn om het openbaar vervoer te nemen wegens gebrek aan ervaring, wegens angst, enz.

Samen met de gemeente Meerhout is er ons project “Bus naar Mol”. De inwoners van Meerhout zijn voor dienstverlening, gezondheidszorg, winkelen, enz. gericht op Mol. Maar er is te weinig openbaar vervoer tussen Meerhout en Mol. Dit gebrek aan openbaar vervoer pakken we aan. Meer op www.busnaarmol.be

Maar ons grootste project is “Fosterfiets”. Het doel van dit project is om het mobiliteitsprobleem bij werkzoekenden in het zorggebied Geel – Laakdal – Meerhout oplossen om zo hun kansen op de arbeidsmarkt en hun zelfredzaamheid te verhogen. We bieden Fosterfietsen (elektrische fietsen) aan om de afstanden van 10 tot 20 km te overbruggen naar de bedrijventerreinen in de regio. De fosterfietsen zijn elektrische fietsen die door een peter/meter ter beschikking worden gesteld aan werkzoekenden voor een beperkte huurprijs.

De doelstelling is om minimaal 10 fietsen te voorzien. De fietsen kunnen voor 1 of meerdere dagen gehuurd worden aan 2 euro per dag. En dit zowel om te gaan werken, voor een stage of een sollicitatie. Fosterfiets is een samenwerking tussen verschillende partners: Werkgroep Alleman Mobiel, ACV Regio Geel, Vormingplus Kempen, stad Geel, gemeente Laakdal en gemeente Meerhout. Het onderhoud van de fietsen en de logistieke ondersteuning gebeurt door Maatwerkbedrijf vzw De Sprong. De Provincie Antwerpen ondersteunt het sociale economie luik financieel. Mobiel 21 neemt een aantal deeltaken op zich.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Met Fosterfiets zitten we er boenk op. 44% van de werkzoekenden uit onze regio heeft geen eigen wagen voor woon-werkverkeer. 31% heeft zelfs geen rijbewijs B. Fosterfiets pakt de échte problemen aan. We maken het verschil voor die werkzoekenden die geen job vinden door gebrek aan eigen of openbaar vervoer. Ook al staan we nog in de startschoenen, toch hebben enkele werkzoekenden reeds werk gevonden door gebruik te maken van een fosterfiets.

Wij worden gehinderd door…

Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners, met ieder hun eigen manier van werken. En dit leidt soms tot kleine ergernissen. Vooral de gemeentelijke wettelijke kaders zoals aanbestedingen zorgden voor heel wat vertraging in dit project. Een ander probleem was de zoektocht naar financiële middelen voor dit project. Er zijn weinig of geen subsidiekanalen voor een dossier vervoersarmoede – werkzoekenden. De meeste subsidiekanalen (zoals het pendelfonds) richten zich enkel naar (vaste) werknemers.

Tijdens onze proefperiode stoten we nog op een aantal andere drempels. Zo is het voor iedere huurder niet haalbaar om een waarborg te betalen. Ook het administratieve luik is te uitgebreid. Maar deze drempels pakken we één voor één aan. We stellen vast de dat de afbouw van het openbaar vervoer in landelijke gemeentes voor velen een probleem vormt. Ook het gebrek aan openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen is voor velen een probleem. Zeker als het om ploegenarbeid gaat.

Praktische informatie

www.fosterfiets.be

Laden…