De stille kracht van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

De stille kracht van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding

25 januari 2018

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

 

Mijn organisatie gaat voor…

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding en de vermaatschappelijking van die preventie. We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met en verminderen van suïcidaliteit en het overbruggen van een suïcidale crisis.

Daarom doen wij…

  • Methodieken ontwikkelen en uitvoeren in het kader van laagdrempelige telezorg (Zelfmoordlijn 1813)
  • Vormingsmodules ontwikkelen en implementeren
  • Expertise verzamelen en delen met de samenleving

Het CPZ wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen en hun omgeving. Het CPZ werkt met professionele krachten en vrijwilligers.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Het CPZ is vooral gekend van de Zelfmoordlijn 1813, een gratis hulplijn die al meer dan 35 jaar een luisterend oor biedt aan mensen met zelfmoordgedachten en hun omgeving.

Wij worden gehinderd door…

Te weinig middelen om voldoende vrijwilligers te rekruteren, op te leiden en te ondersteunen.

 

Praktische informatie

www.preventiezelfdoding.be

Laden…