Dit is VFG, de vereniging van en voor personen met een handicap

Dit is VFG, de vereniging van en voor personen met een handicap

29 januari 2018

VFG vzw

 

Mijn organisatie gaat voor…

VFG wil personen met een handicap een evenwaardige plaats geven in de maatschappij. We streven naar volwaardig burgerschap. Onze uitgangspunten? Gelijkwaardigheid, gelijke kansen, solidariteit, zelfbeschikking en keuzevrijheid. Iedereen moet eigen keuzes kunnen maken op basis van zijn of haar interesses, capaciteiten, beperkingen en talenten .Het is die keuzevrijheid die wij voorop stellen. We verwezenlijken deze visie met de persoon met een handicap zelf, diens netwerk én andere organisaties.

Kortom: VFG verenigt personen met een handicap en chronische zieken, maakt je wegwijs met toegankelijke gezondheidsvoorlichting en doelgerichte informatie, is actief betrokken in beleidsbeïnvloeding.Meer nog: zij biedt jou een verfrissend nieuw vrijetijdsaanbod

Daarom doen wij…

VFG, wat vroeger stond voor Vlaamse Federatie Gehandicapten, is een organisatie die zich inzet voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving.

In de eerste plaats willen we een aangename ontmoetingsplek creëren. Dankzij de inzet van onze honderden vrijwilligers zijn er VFG-afdelingen doorheen heel Vlaanderen. Je kan er deelnemen aan tal van activiteiten.We vinden het belangrijk om personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk ook lokaal samen te brengen in een gezellige en vertrouwde omgeving. We werken hiervoor een creatief en toegankelijk activiteitenaanbod uit, zowel inclusief als exclusief.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Een inclusieve maatschappij is enkel mogelijk mits participatie. Er zijn nog steeds te weinig personen met een beperking zichtbaar op straat, in het uitgansleven, in de media…Nochtans maken zij deel uit van de grootste minderheidsgroep. sensibiliseren over diversiteit en handicap blijft nodig en VFG zet hier sterk op in! Wij stellen dan ook met enige trots 2 nieuwe initiatieven voor, volledig gedragen door de motivatie en de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers. In beide projecten valoriseren wij de kennis , mogelijkheden en talenten van de vrijwilligers en werken we vanuit een emancipatorische en democratische visie.

De Voorleesbende van VFG

De Voorleesbende: een lees-bevorderend initiatief voor leesbeesten die graag voorlezen in scholen en kinderen uitnodigen voor een avontuurlijke duik in hun wereld. En wat blijkt: niet alles is kommer en kwel!

De Voorleesbende is een prettig gestoord groepje boekenwormen met een al dan niet zichtbare beperking, maar vooral met één gezamenlijke goesting: voorlezen bij kinderen. Het hoe en wat van het voorlezen leren zij tijdens een leuke vorming. Gepakt met deze nieuwe kennis en met een stapel fijne boeken en vertelplaten met handicap-specifieke thema’s komt de Voorleesbende de klas even op stelten zetten. De kinderen maken een avontuurlijke duik in de leefwereld van personen met een handicap. Geen enkele gekke vraag blijft onbeantwoord. En de kers op de taart? De kinderen krijgen door het voorlezen ook de leeskriebels!

Met sensibiliseren begin je zo vroeg het kan. Zo vinden peuters en kleuters personen met een handicap niet raar. Er is een grote diversiteit! En dat is oké.

De leden van de Voorleesbende ondersteunen elkaar, spreken onderling af wie wat doet, afhankelijk van hun mogelijkheden en hun talenten. VFG geeft het nodige duwtje in de rug en ondersteunt waar het nodig is. De scholen krijgen een handig educatief pakket: een Doe Maar gewoon-handleiding en een Doe Maar gewoon-memoryspel.

Er zijn 2 Voorleesbendes actief in Gent en Hasselt. De provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zijn bezig met de opstart.

De reizende Caféploeg van VFG

De VFG-caféploeg is een groep vrienden, met een handicap, ziekte of een andere communicatiemethode maar ook een gezonde dosis vrolijkheid én eenzelfde visie over participatie. ’ De VFG-caféploeg kende haar vuurdoop op het Festival van de Gelijkheid maar groeide ondertussen uit tot een vaste waarde binnen de VFG-werking.

Bereid je dus voor op een buitengewone bediening met af en toe een Babylonische spraakverwarringen en het nodige handen-en voetenwerk. Maar vooral op boeiende ontmoetingen met vrienden die dagelijks ondervinden dat communicatie niet altijd makkelijk is. Sensibiliseren tussen pot en pint? Dat kan! De Caféploeg toont wat participatie écht betekent!

Deze caféploeg komt bedienen bij organisaties waar gelijkheid een vanzelfsprekendheid is en hokjes denken taboe. De vrijwilligers beslissen in samenspraak met VFG welke organisatie voldoet. VFG verzorgt de logistieke ondersteuning. omgeving.

Wij worden gehinderd door…

Onze bezorgdheden? Verplaatsingen met aangepast vervoer van sommige vrijwilligers kunnen te duur zijn waardoor zij helaas uitgesloten worden! Voor een goede opstart van nieuwe projecten is er ook een zeer intensieve ondersteuning nodig. Wij hebben onvoldoende personeel hiervoor.

Administratieve drempels: voor de terugbetalingen van kosten moeten de vrijwilligers altijd een aantal documenten invullen, wat en belemmering kan zijn.

Financiële drempels: de Voorleesbende is opgestart met steun van het Vlaams Fonds der Letteren. Na augustus moeten wij alternatieven bedenken om de kosten te dekken.

Een vraag aan politici: maak meer geld vrij voor socio-culturele werking met kansengroepen.

 

 

Laden…