Speel mee met Same Same, een spel tegen racisme en discriminatie

Speel mee met Same Same, een spel tegen racisme en discriminatie

2 februari 2018

Same Same (FMDO)

 

Mijn organisatie gaat voor…

FMDO vzw is erkend als vereniging onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Binnen onze educatieve werking overkoepelt en ondersteunt FMDO sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Naast educatief werk voert FMDO ook projecten uit, die inspelen op de algemene noden van onze achterban.

Zo versterkt FMDO de emancipatie, de participatie en het volwaardig burgerschap van onze achterban. Hierbij streeft FMDO niet enkel naar gelijke kansen, maar ook naar gelijke uitkomsten. Door sensibilisering en ontmoeting stimuleert FMDO het samenleven van individuen en gemeenschappen met elkaar in plaats van naast elkaar. Een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit staat hierbij centraal. FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van aangesloten verenigingen te faciliteren. Een sterk verenigingsleven van mensen met een migratieachtergrond is een belangrijke schakel in een superdiverse samenleving.

Daarom doen wij…

Racisme en discriminatie zijn de wereld nog niet uit. Ook vandaag woedt een debat hevig verder en blijft er nog steeds discriminatie op verschillende vlakken. Vanuit FMDO komen wij in contact met vrijwilligers die positief in het leven staan, maar toch veel racisme en discriminatie ervaren. Samen met onze achterban ontwikkelden we dit project.

We kozen voor de naam Same Same. Het komt van het gezegde Same Same, but different ( gelijk gelijk, maar verschillend). Hoewel er van 7 miljard mensen, niemand identiek hetzelfde is zijn er veel gelijkenissen en verdienen we het om gelijk behandeld te worden. Dit spel wil haar deelnemers daarvan overtuigen.

Het doel is om van het spel is te tonen wat racisme en discriminatie betekent voor diegene die dit ondergaan. Zij zijn een belangrijke stem die vaak over het hoofd wordt gezien. In dit spel zijn zij aan het woord. Zij delen hun ervaringen, hoe ze hierop reageerden en hoe dit hen beïnvloedt. Het spel GEEFT EEN STEM. Naast een stem geven we racisme en discriminatie ook EEN GEZICHT , de mensen vertellen waargebeurde verhalen, situaties die herkenbaar zijn.

Met dit spel willen we deelnemers wapenen tegen racisme en discriminatie. We willen hen aan de ene kant bewust maken van de gevolgen van racistisch en discriminatief handelen, maar reiken hen ook handvaten aan over hoe ze kunnen reageren als ze zelf slachtoffer of bijstander zijn bij racisme en discriminatie.

Dit spel kan door elke groep gespeeld worden die graag rond racisme en discriminatie aan de slag wilt. Twee groepen stonden echter voorop bij het ontwerp van het spel. Dit is enerzijds in de derde graad secundair onderwijs in de schoolcontext, anderzijds organisaties verenigingen en bedrijven die racisme en discriminatie bespreekbaar willen maken.

Dit is een project i.s.m. School Zonder Racisme en met steun van Gelijke Kansen Brussel.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Wij zijn trots op onze vrijwilligers, onze leden, onze werking, onze projecten en de bijdrage die al deze actoren leveren aan een positievere samenleving!

Wij worden gehinderd door…

Wij worden gehinderd door afhankelijkheid van subsidies, waardoor we zeker voor onze projectwerking met een sterke onzekerheid zitten. Misschien kan de overheid de toegang tot fiscale attesten gemakkelijker maken. Vaak gaat ons werk met een administratieve rompslomp gepaard, dat is vaak ook tijd die we minder kunnen steken in onze werking.

Wij zijn bezorgd om het stijgende racisme en discriminatie in het publieke debat. We zouden vragen dat politici zich actief inzetten voor gelijke kansen op alle vlakken!

 

Laden…