Platform-K laat zich kennen

Platform-K laat zich kennen

4 februari 2018

Platform-K

 

Mijn organisatie gaat voor…

Platform-K zet in op training van mensen met een beperking en een talent voor dans enerzijds en anderzijds maken wij artistiek straffe inclusieve (dansers met en zonder een beperking) dansvoorstellingen voor een breed publiek. Wij willen dansers met een beperking in hun sterkte en hun talent zetten. Omdat hedendaagse dans niet erg toegankelijk is voor mensen met een beperking zetten wij tevens in op het creëren van een breed en laagdrempelig dansaanbod voor iedereen die zin heeft om te proeven van dans. Dit doen we vaak in samenwerking met andere organisaties zoals vb. Wisper.

Daarom doen wij…

  • laagdrempelige workshops en workshopreeksen hedendaagse dans
  • wekelijkse danstrainingen i.h.k.v. een dansopleiding voor mensen met een beperking en een talent voor dans
  • creatie van inclusieve dansvoorstellingen

Wij zijn de moeite waard omdat…

Een goed voorbeeld van wat onze werking kan helpen bewerkstelligen is Hannah, 24 jaar, en geboren met syndroom van Down. Ze danste 4 jaar geleden nog uitsluitend in haar kamer. Tot ze Platform-K leerde kennen. Vanaf die dag zijn voor haar de deuren van de professionele hedendaagse danswereld open gegaan. Door hard te trainen en in combinatie met haar danstalent tourt ze nu met twee verschillende dansvoorstellingen de wereld rond. Hannah ontdekt nu pas het begin van haar potentieel. Ze danst met beruchte choreografen of muziek van vernieuwende componisten. Ze wordt erkend als kunstenaar en fungeert als rolmodel voor wat mogelijk is ondanks en met dank aan haar beperking.

Wij worden gehinderd door…

Wij botsen op een (dans)wereld die (nog) niet klaar is om te zien dat andere lichamen ook talenten hebben en in de mogelijkheid zijn die te ontwikkelen. In ons geval gaat dit over hedendaagse dans. Wij hebben tijd en dus ook middelen nodig om de dansers te trainen zodat ze zich als straffe performer kunnen ontwikkelen.

 

Laden…