Gezinsbond – “Online opvoedingsondersteuning voor elke Vlaamse ouder”

Gezinsbond – “Online opvoedingsondersteuning voor elke Vlaamse ouder”

5 februari 2018

Gezinsbond – Veilig Online

 

Ouders ondersteunen bij het opvoeden van hun kroost is een belangrijke opdracht voor de Gezinsbond. “We zijn er voor alle gezinnen, in alle sociale lagen”, zegt educatief medewerker Sociaal-Cultureel Werk (SCW) Michaël Op de Beeck. “Met een ruim aanbod én een verenigingsleven.” 

“Vlak na WOI was materiële hulpverlening onze core business”, zegt Michaël Op de Beeck. “Daarna verschoof dat naar dienstverlening en belangenbehartiging van gezinnen bij overheden – noem ons maar de vakbond van het gezin. Iedereen kent de Gezinsbond via de Brieven aan Jonge Ouders. 90 procent van alle geboortes in Vlaanderen staat op onze radar. Jonge ouders die geen lid zijn, krijgen toch een exemplaar. Voor leden is er het driemaandelijkse Botsing voor ouders van tieners. Momenteel hebben we 250.000 leden-gezinnen. Wie het niet breed heeft, krijgt korting met de hulp van OCMW ’s en het Fonds Vrijetijdsparticipatie.”

Vrijwilligers blijven minder vaak op lange termijn. Op gewestelijk vlak bestuursmedewerkers vinden, wordt moeilijker. Fris en eigentijds communiceren is dus de boodschap.

“Vandaag zijn onze drie pijlers dienstverlening, sociaal-cultureel verenigingsleven en belangenbehartiging op Vlaams, federaal en Europees niveau. We wégen op het beleid: op de kinderbijslaghervorming, op de Kindnorm waaraan wetgeving getoetst kan worden. Voor elk bestuursniveau wordt er een memorandum opgesteld. We houden telkens een grote gezinsbevraging. Verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving zijn dé aandachtspunten. De Gezinsbond heeft vertegenwoordigers in verschillende adviesraden voor Vlaamse bevoegdheden als verkeersveiligheid, onderwijs, werk… “

Veilig Online is een fris, eigentijds visitekaartje van De Gezinsbond

“Binnen de educatieve poot van onze sociaal-culturele werking, is veilig online gaan een aandachtspunt”, benadrukt Michael. “Het resultaat is www.veiligonline.be, ontstaan uit vormingssessies over nieuwe media. Al organiseerden we tot 120 vormingsavonden per jaar. Ouders uit kansengroepen bleken moeilijk bereikbaar. We dienden dan samen met Child Focus een subsidieaanvraag bij de Nationale Loterij in. Met die middelen konden we Veilig Online vernieuwen.” “Via focusgroepen leerden we van ouders hoe zij een website en vorming over veilig surfgedrag zien”, vertelt educatief medewerkster Astrid Van Roy. “Niet belerend, wel interactief en visueel aantrekkelijk. Daaruit kwamen vijf vormingsmodules voort: internet en privacy, gamen, sociale media, cyberpesten en online relaties en seksualiteit. Educatief wetenschappelijk onderbouwd, dankzij input van universiteiten Antwerpen, Gent en Leuven en van Sensoa en het netwerk Kies Kleur tegen Pesten.”

Innovatie vereist meer middelen. Niet enkel via projectondersteuning. Die geeft een impuls, maar vooral structurele ondersteuning op lange termijn maakt het verschil.

 “Veilig Online vult een behoefte in”, zegt Michaël Op de Beeck. “Je kind zoekt iets op en komt terecht op een haat- of pornosite. Of is niet weg te slaan van gamen of sociale media. Hoe ga je daar als ouder mee om? De nieuwe modules omvatten getuigenissen, een quiz, stellingen, tips…  De groepsvormingsavonden met gespreksleiders worden intussen vaker door kansengroepen.  Het verschil is dat die nu vraaggestuurd en op maat verlopen én online ondersteund worden.”

Waar botsen jullie vooral tegenaan: een gebrek aan mensen of middelen?

“Naast 180 vaste medewerkers hebben we 13.500 vrijwilligers. Plaatselijke bestuursleden zijn in meer dan 900 afdelingen actief. Duizenden jonge kinderoppassers worden als jonge ouder vaak zelf lid en komen in het bestuur terecht. Net als andere verenigingen ervaren we dat vrijwilligers minder op lange termijn blijven. Op gewestelijk vlak bestuursmedewerkers vinden, wordt moeilijker. De instroom van leden wordt niet minder, maar er is meer uitstroom. Fris en eigentijds communiceren is dus de boodschap. Onze publicaties en sociale mediakanalen blijven we uitbreiden. Naast gezinsbond.be, veiligonline.be en de Facebookpagina is er bijvoorbeeld ook het contentplatform goedgezind.be. Zo blijven we een breed publiek aanspreken.”

Het allerbelangrijkste: hoe slagen jullie erin maatschappelijk relevant te zijn én te blijven – en geldt dat ook voor het brede middenveld?

“We houden de vinger aan de pols van gezinnen, vrijwilligers, partners,… via contacten, gesprekken en onderzoek. Zo wegen we de thema’s af waarop we inzetten”, zegt Michaël Op de Beeck. “Het aanbod wordt overgenomen door de drie ouderkoepels (VCOV, GO! Ouders en KOOGO). Daar staat steun van het departement Onderwijs tegenover: een deeltijdse medewerker in ruil voor minstens 120 vormingsavonden in scholen.”

Elke vereniging onder zijn eigen kerktoren: dat werkt écht niet meer.

“Alleen al in 2017 kwamen we uit bij 175, waarvan 140 in scholen. Kansengroepen en scholen in het Buitengewoon Onderwijs krijgen de vorming voor ouders gratis. In 2018 zal zeker 1 op 5 activiteiten plaatsvinden bij kansengroepen.” Astrid Van Roy: “Nu bereiken we ook verenigingen zoals Welzijnsschakels, die kwetsbare ouders samenbrengen. Dat is  arbeidsintensief. Innovatie vereist meer middelen. Niet enkel via projectondersteuning. Die geeft een impuls, maar vooral structurele ondersteuning op lange termijn maakt het verschil. We moeten focussen en specialiseren waarop we sterk staan – en dat geldt voor alle middenveldorganisaties. Zo blijven we complementair en kunnen we een beroep doen op elkaars aanbod. Scholen en andere organisaties zoals KWB organiseren bijvoorbeeld Veilig Online, wij doen een beroep op hen voor de vrije rijopleiding. Elke vereniging onder zijn eigen kerktoren: dat werkt écht niet meer.”

Praktische informatie

www.veiligonline.be

www.gezinsbond.be

Artikel door Wieland De Hoon

Laden…