Maak kennis met Voedselteams vzw

Maak kennis met Voedselteams vzw

6 februari 2018

Voedselteams

 

Mijn organisatie gaat voor…

Voedselteams is een vzw die de korte keten in Vlaanderen behartigt en in de praktijk brengt, vanuit een netwerk van lokale teams, boeren, producenten, vrijwilligers en medewerkers.

Wij zijn een beweging van actieve producenten en gebruikers die met elkaar samenwerken en die ijveren voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van lokale economieën. Onze organisatie staat voor de belangen van gebruikers én producenten: duurzame voeding en duurzame, levensvatbare bedrijven. Wij willen een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de korte keten en alternatieve bedrijfsvoering en deze toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breed publiek. Onze vzw staat voor een eerlijke landbouwpolitiek en we willen deze visie uitdragen naar de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Daarom doen wij…

Onze leden doen bestellingen van verse voeding via een webshop; onze producenten uit hun buurt zorgen voor een wekelijkse levering in de afhaalpunten van onze voedselteams.

Onze 180 voedselteams stimuleren hun leden en omgeving om méér te doen dan bewust te consumeren door vorming en actie. Onze 200 producenten bepalen zelf hun rechtvaardige prijs en hebben geregeld contact met de gebruikers van hun voedingswaren.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Het concept van Voedselteams bestaat en groeit ondertussen reeds 21 jaar en heeft daarmee haar maatschappelijk belang wel aangetoond. Meer en meer is er een maatschappelijke stroming ontstaan waarin duurzaamheid, gezondheid, korte keten en agro-ecologie centraal staan.

Wij worden gehinderd door…

Duurzame rechtvaardige voeding via de korte keten zou de norm moeten zijn van alle beleidsniveaus in plaats van de uitzondering. Het wegwerken van de vele tussenschakels tussen boer en eindconsument heeft een super positief sociaal effect. Het zorgt (wereldwijd) voor veel minder transport, het bezorgt de producent een eerlijke prijs, het creëert een bewust-consumerende samenleving en het is bovendien nog gezond en lekker.

 

Laden…