LUS vzw is een Spelmaker

LUS vzw is een Spelmaker

8 februari 2018

LUS

 

Mijn organisatie gaat voor..

LUS vzw is een vrijwilligersorganisatie die verbondenheid tussen mensen stimuleert. De uitbouw van een goed leven mag geen eenzaam avontuur zijn. Het is slim om op persoonlijke relaties in te zetten, want samen sta je sterker, vind je vlugger oplossingen én de aanwezigheid van (betekenisvolle) anderen heeft een positief effect op je kwaliteit van leven.

Op die manier hoopt LUS vzw bij te dragen aan de uitbouw van een waardige samenleving die niemand uitsluit. Een samenleving waar mensen zich betrokken voelen op elkaar, en werk maken van onderlinge samenhang en verbondenheid wat een winst oplevert voor alle betrokkenen.

Daarom doen wij…

Onze corebusiness is het opzetten van LUS-groepen rond mensen die op ons beroep doen.

Elke LUS-groep is een unieke kring van familie, vrienden, kennissen en buren die bewust betrokken en verbonden willen zijn. Een LUS-groep komt regelmatig samen, meestal gewoon thuis, om na te denken, te luisteren naar elkaar, te plannen, te vieren wat goed gaat. Op die manier probeert LUS de centrale persoon te versterken waarvoor veranderingen mogelijk worden.

De doelgroep van LUS vzw zijn mensen zoals u en ik, met wensen, vragen en noden. Deze mensen richten zich tot LUS in een kwetsbare of beslissende fase in hun leven op zoek naar steun, een plan, een klankbord.

Tegelijk richt LUS vzw zich als vrijwilligersorganisatie naar mensen die gemis, tekort of verlies aan verbondenheid bij anderen zien en voelen en hierin verandering willen brengen door een vrijwillig engagement op te nemen.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Elke dag komt er ergens in Vlaanderen minstens 1 LUS-groep samen. Hierbij zijn meer dan 650 mensen als familielid, vriend, kennis betrokken en zo’n 150 burgers als vrijwilliger actief. Het feit dat deze aantallen jaar na jaar groeien is het levende bewijs dat een warme, solidaire samenleving geen utopie is.

Wij worden gehinderd door…

We zijn bezorgd om het steeds groter wordend aantal mensen die het gevoel hebben er alleen voor te staan en uit de boot te vallen. Dit is naar de toekomst een zeer grote uitdaging voor onze samenleving en beleidsmakers.

We zijn bezorgd om het feit dat het zorg dragen (in al zijn vormen en varianten) van familie, vrienden en bij uitbreiding de samenleving ingezet wordt in het verhaal rond vermaatschappelijking van de zorg, vanuit een economisch en responsabiliserend discours terwijl het zou moeten gaan over inclusie, verbondenheid, activerend en zorgend burgerschap.

 

Praktische informatie

www.lusvzw.be

www.facebook.com/LUSvzw

 

 

Laden…