Dit is Welzijnszorg vzw – Samen Tegen Armoede

Dit is Welzijnszorg vzw – Samen Tegen Armoede

1 maart 2018

Welzijnszorg – Samen tegen Armoede

 

Mijn organisatie gaat voor…

Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting en wil dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.

Daarom doen wij…

Een jaarlijkse sensibiliserings- en fondsenwervende campagne rond een armoedethema, vormingstrajecten aan middenveldorganisaties en scholen, ondersteuning van lokale armoedeprojecten, lokale en bovenlokale beleidsbeïnvloeding…

Wij zijn de moeite waard omdat…

Elk jaar zetten zich duizenden vrijwilligers in, samen met mensen in armoede, om armoede structureel uit te sluiten www.youtube.com/watch?v=fwMHRYzhElQ

Wij worden gehinderd door…

Onze wens en vraag aan de politiek: een daadkrachtig armoedebeleid.

Laden…