Kende je Vredesactie al?

Kende je Vredesactie al?

8 mei 2018

Vredesactie

 

Mijn organisatie gaat voor…

Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee. Vredesactie is een motor voor het ontwikkelen van een geweldloze strategie en actie. Bomspotters proberen om de kernwapens te verwijderen, met de campagne ikstopwapenhandel.eu verhinderen we dat wapenhandelaars hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. Als pacifistische beweging lanceren we initiatieven die de afbouw van de wapenindustrie mogelijk maken.

Daarom doen wij…

Duizenden actievoerders werden getraind in geweldloos actievoeren door de trainersgroep van Vredesactie. Honderden mensen namen deel aan de alternatieve stadswandeling door de Europese wijk: ‘Lobbyen voor oorlog’. De wapenindustrie zit in Brussel en drukt een stevige stempel op het Europese beleid. Je komt er te weten hoe dit werkt en wie waar aan de touwtjes trekt. Met iedereen die wapenhandel wil stoppen staan we letterlijk in de weg op evenementen van de wapenlobby. Met stevige dossiers stellen we de evidentie van militaire interventies in vraag.

Wij zijn de moeite waard omdat…

De jarenlange campagne Bomspotting maakte van de verwijdering van de kernwapens een controversieel en politiek gevoelig issue. Dankzij de acties en campagnes van Vredesactie werd het Vlaamse wapendecreet strenger. Dankzij de trainingen ontdekten duizenden mensen dat geweldloos campagne voeren een verschil kan maken.

Wij worden gehinderd door…

  • Wij willen een daadwerkelijke openbaarheid van bestuur met rigoreus afgelijnde uitzonderingsgronden
  • Wij willen een vorderingsrecht voor verenigingen, zowel voor de Raad van State als voor de gewone rechtbanken.
  • Het misdrijf ‘bendevorming’ bestaat om zwaar banditisme aan te pakken niet om politieke actiegroepen die opkomen voor het algemeen belang te criminaliseren. Daarom vragen wij dat de interpretatie van het misdrijf ‘bendevorming’ wordt ingeperkt.
  • Het recht op vrije meningsuiting is een fundamenteel recht. Het is in de openbare ruimte aan politiereglementen onderworpen. Maar de manier waarop de steden hiermee omgaan in hun politiereglementen holt dit recht uit en maakt het tot een gunst. Sociale of politieke actie is geen overlast. Daarom vragen wij dat een GAS niet kan worden opgelegd als de feiten begaan zijn als onderdeel van het gebruik van het recht op vrije meningsuiting, op vereniging en vergadering en van het recht op staken.
  • Normaal gezien wordt in een rechtszaak de tegenpartij uitgenodigd en verloopt de procedure bij tegenspraak. Bij de procedure bij eenzijdig verzoekschrift daarentegen wordt enkel de eisende partij gehoord. Deze procedure is alleen mogelijk als de zaak hoogdringend is en de tegenpartij niet tijdig uitgenodigd kan worden of wanneer die niet gekend is. Met deze voorwaarden wordt in praktijk losjes omgesprongen en de procedure is dan ook een geliefd middel om stakingen en acties te verbieden. Daarom vragen wij om de mogelijkheid om per eenzijdig verzoekschrift stakingen en andere vormen van sociale acties te verbieden en dwangsommen op te leggen, in te perken.

Praktische informatie

www.vredesactie.be

 

Laden…