Maak kennis met Similes vzw

Maak kennis met Similes vzw

9 mei 2018

Similes

Mijn organisatie gaat voor…

Similes maakt de noden zichtbaar van de vele partners, ouders, zussen, broers én kinderen van psychisch kwetsbare mensen. Similes doet dat met informatiemomenten en sensibilisatiecampagnes die zich richten tot een breed publiek.

Daarnaast roept Similes het beleid en de hulpverlening op om de rol en impact van familie in de geestelijke gezondheid positief te waarderen. ‘Wie zorgt, praat mee’ is hierbij het uitgangspunt. Wie psychisch kwetsbaar is, wordt vanuit de hulpverlening terecht aangemoedigd en ondersteund om deel te nemen aan de samenleving. Binnen die context van vermaatschappelijking van zorg moet zeker evenveel aandacht gaan naar de omgeving van psychisch kwetsbare mensen. Ook zij hebben nood aan en recht op erkenning van hun noden en waardering voor hun inbreng. Ook familieleden kunnen alleen goed functioneren in hun privé- en professionele leven wanneer ze gewaardeerd worden als een volwaardige partij in de relatie tussen patiënt en hulpverlening.

Daarom doen wij…

Wie samenleeft met of nauw betrokken is bij het leven van een psychisch kwetsbaar iemand, stelt zich regelmatig vragen waar geen pasklaar antwoord op bestaat. Deze mensen kunnen ook moeilijk bij anderen terecht met hun zorgen. Tenzij dan bij lotgenoten.

Similes organiseert lotgenotencontact op tal van manieren: de website similes.be biedt informatie en getuigenissen over psychische problemen en hoe daarmee om te gaan, Wie zijn eigen verhaal kwijt wil, kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur bellen naar de gratis luister- en advieslijn en tenslotte zijn er ,gespreid over heel Vlaanderen, een dertigtal lokale Simileskringen actief. De Simileskringen organiseren laagdrempelige activiteiten voor een breed publiek, vaak in samenwerking met anders partners in zorg en welzijn. En ze bieden lotgenoten de kans om elkaar in een vertrouwelijke sfeer te ondersteunen.

Naast lotgenotencontact organiseren we ook infomomenten zodat naaste betrokkenen gemakkelijker de weg kunnen vinden naar de info die ze nodig hebben. Wie mee zorg opneemt voor een psychisch kwetsbaar persoon, komt ook vaak in een administratief en juridisch kluwen terecht. Om hier wat wegwijs uit te geraken kunnen onze leden beroep doen op de juriste van Similes. Soms kunnen of mogen psychisch kwetsbare mensen hun persoonlijke en/of zakelijke belangen niet zelf behartigen. Ze zijn dan aangewezen op de inzet van iemand anders. Vaak stelt de vrederechter dan een bewindvoerder aan. Dat zijn meestal advocaten, die weinig voorzien in overleg en inspraak. Omdat een persoonlijke benadering van bewindvoering erg belangrijk is, heeft Similes een kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering uitgebouwd, dat al actief is in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Similes telt al meer dan 3.000 leden. Dit zijn vaak familieleden die een beroep doen op ons aanbod, mensen die met een warm gevoel terugdenken aan de periode waarin Similes aan hun zijde stond, mensen en organisaties die via hun lidmaatschap actief opkomen voor de nabije omgeving van psychisch kwetsbare mensen. Maar dat is nog maar een speld in een hooiberg: één op vier mensen wordt vroeg of laat geconfronteerd met min of meer ernstige psychische problemen. Als we ervan uitgaan dat elk van die mensen in een of andere (gezins)vorm samenleeft met drie anderen, dan kan het niet anders of ieder van ons is op een bepaald moment in zijn leven betrokken partij. Er zijn dus nog veel mensen die de hulp van Similes op een bepaald tijdstip in hun leven kunnen gebruiken.

Wij worden gehinderd door..

Ruim een kwart van alle mensen wordt geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen. Slechts 6% van het budget voor gezondheidsbeleid wordt geïnvesteerd in geestelijke gezondheid. Deze twee cijfers geven ruwweg aan dat er werk aan de winkel is om de geestelijke gezondheidszorg beter af te stemmen op maatschappelijke noden.

Binnen onze familievereniging stellen we vast dat de draagkracht van mensen die zorgen voor een psychisch kwetsbaar familielid danig op de proef wordt gesteld. Er is schaarste in het beschikbare aanbod aan aangepaste zorg en verwante functies zoals wonen, werk, …

Daarnaast is ook de aandacht voor het gebruikersperspectief als cliënt of familielid onvoldoende uitgebouwd. Onze leden en vrijwilligers willen gehoord en betrokken worden als ervaringsdeskundige en zich inzetten als ervaringswerker. De mogelijkheden en middelen hiertoe zijn onvoldoende aanwezig.

Praktische informatie

www.similes.be

 

Laden…