Sociaal Winkelpunt vzw – Een kwaliteitslabel voor armoedebestrijding verdien je elke dag opnieuw

Sociaal Winkelpunt vzw – Een kwaliteitslabel voor armoedebestrijding verdien je elke dag opnieuw

9 mei 2018

Sociaal Winkelpunt vzw – Sociale Kruideniers

 

Sociaal Winkelpunt vzw ondersteunt een netwerk van sociale kruideniers. “Voor kansarmen, mensen in armoede, kwetsbare groepen en mensen met weinig of geen inkomen”, zegt coördinator van Sociaal Winkelpunt vzw Catherine Evrard. “De ontmoetingsfunctie staat voorop: sociaal contact heeft een positieve invloed op moeilijke sociale situaties. Wij ondersteunen en begeleiden de lokale vrijwilligerswerkingen die zo’n winkelpunt doen draaien.”

Een sociale kruidenier is een buurtwinkel met een aanbod van voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten. Zeven sociale kruideniers opereren onder de vleugels van de vzw. “Sociaal Winkelpunt vzw biedt knowhow aan”, zegt Catherine. “We begeleiden vrijwilligers om zo’n sociale kruidenier te doen draaien. Er zijn heel wat kwaliteitsgaranties aan verbonden. Een sociale kruidenier heeft sterke samenwerkingsverbanden op lokaal en bovenlokaal niveau. Er zijn vormingen, activiteiten en coördinatie van stuurgroepen nodig. Good practices die Sociaal Winkelpunt vzw deelt met de sociale winkelpunten. Daarnaast zijn er boekhouding, IT, verzekeringen, regelgeving … We reiken handvaten aan. Overheden en vzw’s komen geregeld een kijkje nemen.”

Hoe definieer je een sociale kruidenier?

“De hulpvrager wordt doorverwezen maar is éérst en vooral ‘klant’. Je kiest zelf wat je koopt. Zo creëer je waarde én eigenwaarde. Wie mee in de winkel wil helpen of suggesties heeft, is welkom. De sociale component is nog belangrijker: er is een onthaal- en ontmoetingsruimte die de link legt naar het lokale verenigingsleven. Samen koken is een stap om mensen met elkaar in contact te brengen. Momenteel zijn er 66 sociale kruideniers in Vlaanderen. Daarnaast zijn er initiatieven in de noodhulp, voedselbedeling en dergelijke die stappen zetten in deze richting. Die kunnen we helpen op basis van onze visie over hoe je omgaat met mensen in armoede. Er is een stappenplan voor. Sociale kruideniers bouwen mee aan een solidaire en duurzame samenleving.”

Sterke partnerschappen en netwerken nodig

“Om partnerschappen te smeden, hebben we financiering nodig. Denk aan de samenwerking met regionale distributiecentra voor voedseloverschotten. Per sociale kruidenier zijn er 20 à 25 vrijwilligers actief. We willen de lokale vrijwilligerswerkingen ondersteunen in administratie, vormingen en activiteiten. In Vlaanderen is er nood aan een kenniscentrum met een algemeen aanspreekpunt. Wat de sociale kruideniers nu krijgen aan steun vanuit beweging.net, Samenlevingsopbouw, Bond zonder Naam, sociale economie of OCMW’s is versnipperd: projectsubsidies, bijvoorbeeld voor vrijwilligersvorming. Maar we willen de continuïteit waarborgen en een sterk netwerk creëren. Een logistieke partner hebben we sowieso nodig. Met vrijwilligers alleen kun je geen ophaling en verdeling organiseren. Het Opslag- en Distributiecentrum (ODC) van stad Antwerpen vult dat deels in. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen ontstaan stedelijke of regionale distributieplatforms voor de inzameling en verdeling van voedseloverschotten van veilingen of supermarkten. De Schenkingsbeurs van Komosie – de koepel van milieuondernemers en sociale economie –brengt voedseloverschotten in kaart en linkt aanbieders met afnemers. Sociale tewerkstelling creëert een sociale kruidenier ook: artikel 60’ers (OCMW), uitstromers uit het bijzonder onderwijs, activeringsstages… maar er is begeleiding nodig. Alleen dan kan een sociale kruidenier hefbomen aanreiken en mensen toeleiden naar de arbeidsmarkt.”

Praktische informatie

www.sociaalwinkelpunt.be

Artikel door Wieland De Hoon

Laden…