Furia laat van zich horen

Furia laat van zich horen

11 mei 2018

Furia vzw

 

Mijn organisatie gaat voor…

Furia is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en inclusieve samenleving zonder armoede, ongelijkheid en discriminatie. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat. Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat meerstemmig wordt ingevuld.

Daarom doen wij…

Met grote en kleinere activiteiten helpt Furia het feministische vuur brandend houden:

  • De nationale Vrouwendag op 11/11
  • Het actieplatform ‘Assez is Genoeg’ kaart de gevolgen van het federale hervormingsbeleid in de sociale zekerheid aan voor de al kwetsbaardere sociaal-economische positie van veel vrouwen.
  • Het actieplatform ‘Vrij Spel – Kinderen kiezen wel’: weg met de stereotiepe hokjes!
  • Debattenreeks “Who’s afraid of the F-word?”

Wij zijn het waard omdat…

Werken aan meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen met oog voor de positie van alle vrouwen komt iedereen en de samenleving ten goede. De Nationale Vrouwendag van 11/11 is een vaste waarde. Het is de jaarlijkse afspraak voor al wie wil debatteren en uitwisselen over gelijkheid v/m/x. De Nationale Vrouwendag zet het thema van ongelijkheid v/m/x telkens opnieuw op de maatschappelijke agenda.

Wij worden gehinderd door…

  • Onvoldoende financiële middelen (jarenlang geen indexering, kaasschaaf) beperken de slagkracht van Furia.
  • Het dominante politieke discours dat identiteit voorop stelt, zet mensen tegen elkaar op en verhindert dat de echte problemen centraal staan.
  • Neem de gelijkheid v/m/x ernstig en pas de bestaande wetten daar ook effectief op toe.

Praktische informatie

www.furiavzw.be

 

Laden…