Bij Netwerk Tegen Armoede voeren mensen in armoede zelf het woord

Bij Netwerk Tegen Armoede voeren mensen in armoede zelf het woord

28 mei 2018

Netwerk Tegen Armoede

 

Onze organisatie gaat voor…

Het Netwerk tegen Armoede bestrijdt armoede en sociale uitsluiting vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf. Zij nemen op alle niveau’s het woord binnen onze organisaties en werken beleidsvoorstellen en acties uit met het oog op armoedebestrijding: derdebetalersregeling in de gezondheidszorg, sociale huisvesting, inkomens boven de armoedegrens, toegankelijke jobs voor mensen met korte scholing, …

Om dat te bereiken werken we heel sterk rond dialoog met beleid (lokaal en Vlaams), beeldvorming (doorbreken van clichés), vorming voor geïnteresseerde partners, samenwerking met bedrijven en rechten afdwingen via juridische weg.

Daarom doen wij…

Dialoog met lokaal beleid en Vlaamse overheid. Vorming over inzicht in armoede voor organisaties, bedrijven, politici, …

Samenwerking met bedrijven via vorming, co-creatie (samen producten ontwikkelen die toegankelijk zijn voor mensen in armoede), coaching voor bedrijven met werknemers in een kwetsbare financiële positie.

Juridische bijstand voor mensen in armoede en in de toekomst ook als organisatie in naam van een groep mensen in armoede naar de rechtbank trekken om rechten af te dwingen.

Wij zijn de moeite waard omdat…

Wij zijn de enige armoedeorganisatie die de kennis, ervaring en stem van mensen in armoede prioritair naar voor schuift. Wij praten niet over mensen in armoede, zij voeren zelf het woord.

Wij worden gehinderd door…

Wij streven naar de mogelijkheid om zelf class actions op te starten in naam van mensen in armoede.

Dialoog met (lokaal) beleid loopt met wisselend succes. De stem van mensen in armoede wordt nog altijd niet voldoende ernstig genomen.

Clichés over mensen in armoede steken de kop op, vooral vanuit politieke hoek.

 

Praktische informatie

www.netwerktegenarmoede.be

Laden…