Tumult vzw – “Onze jeugdwerkcultuur vind je nergens anders in de wereld”

Tumult vzw – “Onze jeugdwerkcultuur vind je nergens anders in de wereld”

13 juli 2018

Tumult vzw – Jeugdwerk

 

Kinderen en jongeren met verschillende achtergrond samenbrengen, met als gewenst neveneffect meer begrip voor elkaar: dat is de basis. “Onze vormingscursussen zijn daarbij een belangrijke pijler van onze werking: de animatorcursussen voor jeugdwerkers, waarbij we expliciet mikken op zowel jonge nieuwkomers met een vluchtverhaal als op gewone Vlaamse jongeren”, zegt coördinator Katrien Vissers. “En vergeet ook niet dat we de motor zijn achter het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.”

“De animatorcursussen bij Tumult zijn zo divers mogelijk samengesteld, de verhouding ligt ongeveer op fifty-fifty met de Vlaamse jongeren. Die mix werkt echt wel. Met die 16-jarigen kun je bovendien  een toffe, creatieve vrijetijdsbesteding voor jongere kinderen op poten zetten. In de interculturele ontmoetingen zit een enorme meerwaarde. Maar we doen nog meer: op zomerkampen die we organiseren, nemen we ook kinderen uit bijzondere jeugdzorg mee. En we organiseren inleefreizen voor jongeren.”

Tumult heeft een belangrijke ondersteunde rol voor andere jeugdwerkverenigingen.

“Ja, door onze jeugdwerkvormingen en animatorcursussen. De kennis en ervaring die we zelf opdoen, delen we met andere organisaties in het jeugdwerk. Daarnaast is Tumult sterk betrokken bij het thema pesten. Via ons vormingsaanbod en allerlei verschillende kanalen versterken de bewustwording daarrond en doen we aan vorming bij jeugdbewegingen, op speelterreinen, in jeugdclubs … lokale scouts of chirogroepen nodigen ons uit om het over pesten te hebben. Jeugdwerk heeft het geluk een heel georganiseerde sector te zijn met veel overleg tussen de verschillende jeugdwerkorganisaties. Daarin proberen we onze stem te laten horen, zodat we de anderen kunnen versterken.”

Hoe zit Tumult vzw organisatorisch in elkaar? De vrijwilligerswerking is heel divers, jong én sterk uitgebouwd.

“Het decreet op het Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan is onze subsidiebasis. In 2018 startte de nieuwe beleidsnotaperiode. Onze structurele subsidiecontext is redelijk stabiel. En gelukkig kunnen we rekenen op 250 vrijwilligers: jongeren tussen 16 en 25 die kampen begeleiden. Dan is er een poule vrijwilligers die de vormingen mee begeleidt: meestal wat oudere vrijwilligers die afgestudeerd zijn of hun laatste jaar afwerken, meestal in sociale richtingen. Daarnaast kunnen we rekenen op jongeren die onze jaarlijkse inleefreis voorbereiden en mee begeleiden. Dan is er ook Bataljong, een jongerenparticipatieproject waar jongeren van 18-25 zelf elk jaar een thema kiezen en een sociale actie opzetten. Bovendien bestaan de algemene vergadering en raad van bestuur ook uit vrijwilligers.”

Tumult zet het project Wereldspelers van de Ambrassade verder (lees ook het interview in de reeks De Spelmakers met De Ambrassade, wdh).

“Ja, en daar moeten we wel rekenen op projectsubsidies. We willen andere jeugdwerkorganisaties stimuleren en inspireren om jonge vluchtelingen toe te leiden naar jeugdwerk. De eerste week van de paasvakantie hadden we nog een animatorcursus voor jongeren die nog maar pas in België zijn. Dat wérkt, hoor. En de vraag is drie keer groter dan het aanbod. Onze jeugdwerkcultuur vind je nergens anders in de wereld. Dat is een geweldige rijkdom. We moeten zoveel mogelijk jongeren – en zéker ook nieuwkomers – ervan laten proeven. Een beleid dat vertrouwen in ons heeft, is daarbij essentieel. De centrumpartijen zien allemaal wel de meerwaarde van jeugdwerk in. Nu maar hopen dat dat zo blijft.”

Praktische informatie

www.tumult.be

Artikel door Wieland De Hoon

Laden…