Dit zijn de Socialistische Mutualiteiten

Dit zijn de Socialistische Mutualiteiten

23 juli 2018

Socialistische Mutualiteiten

 

Onze organisatie gaat voor…

Ons ziekenfonds heeft als streefdoel het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn.
We doen dit zonder winstoogmerk, in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit.

Daarom doen wij…

De verplichte ziekteverzekering
In het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering :
– Geneeskundige verzorging: wij staan in voor de terugbetaling van medische kosten.
– Uitkeringen: wij kennen een vervangingsinkomen toe aan loontrekkenden en zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden. Ook de moederschapsuitkering situeert zich in deze sector.

De vrijwillige verzekering
Om te voorzien in de leemten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, biedt ons ziekenfonds bepaalde voordelen en diensten aan in onze vrijwillige en aanvullende verzekering. De financiële middelen van de vrijwillige verzekering bestaat uit bijdragen van de leden.

Dienstverlening
We willen een volledig gezondheidszorgaanbod bieden. Als noodzakelijke aanvulling op onze diensten investeren wij in hulpverlening, voorlichting en begeleiding :
juridische en sociale hulpverlening
– dienst maatschappelijk werk
– gezondheidspromotie
– socio-culturele verenigingen voor vrouwen, jongeren, personen met een handicap en senioren

Wij zijn de moeite waard omdat…

We zijn trots op het bestaan van de sociale zekerheid en onze dagdagelijkse inzet om gezondheidszorgen toegankelijk te maken voor iedereen! Dit kunnen we realiseren door de nauwe band met onze leden, waardoor we hun zorgen en bekommernissen kunnen capteren en aanpakken binnen het beheer van de ziekteverzekering.

Wij worden gehinderd door…

De toenemende complexiteit die de staatshervorming met zich meebrengt. Die zorgt ervoor dat we als ziekenfonds te maken krijgen met veel verschillende beslissingen en visies en dus meer conflicten dan nodig.  Dat sommige belangengroepen en politieke partijen onze rol als ziekenfonds bovendien ook meer en meer in een kwaad daglicht stellen, maakt het er ook niet makkelijker op.  Nochtans blijft het een feit dat patiënten in de alsmaar complexere gezondheidszorg meer dan ooit nood hebben aan ondersteuning, begeleiding en begrijpelijke en correcte informatie.  Maar ook aan een organisatie die opkomt voor hun belangen én het handhaven van een recht op een gezondheidszorg betaalbaar voor iedereen.

 

Praktische informatie

www.socmut.be

 

Laden…