VVIA floreert dankzij haar vrijwilligers

VVIA floreert dankzij haar vrijwilligers

21 augustus 2018

VVIA – Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

 

Onze organisatie gaat voor…

Het bevorderen van initiatieven en engagement voor studie, behoud en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen – vooral van vrijwilligers en verenigingen.

Daarom doen wij…

Wij organiseren een jaarlijkse inleidende cursus, studiedagen, geleide bezoeken, en uitwisselingen met collegae uit andere landen. We ondersteunen en begeleiden lokale organisaties en projecten inhoudelijk.

We produceerden de reizende tentoonstelling “Beschermd Industrieel Erfgoed in Vlaanderen”, die niet alleen doorheen Vlaanderen reisde, maar ook gepresenteerd werd in de scheepswerf van Gdansk en in het stedelijk historisch museum in Barcelona.

Samen met onze Nederlandse collegae publiceren we het Vlaams-Nederlandse tijdschrift “Erfgoed van Industrie en Techniek”.

VVIA is stichtend lid van EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) en volgend jaar 30 jaar verbroederd met de Catalaanse tegenhanger.

Wij zijn de moeite waard omdat…

VVIA vzw is de oudste landelijk werkende vereniging voor industrieel en technisch erfgoed op het Europese continent (enkel onze Britse collegae zijn ouder). Dit jaar vieren we onze 40e verjaardag. VVIA vzw werd nooit gesubsidieerd en heeft steeds zijn werking gerealiseerd dankzij de inzet van onbezoldigde vrijwilligers.

Wij worden gehinderd door…

Weinig echte steun van de overheid. Dit soort geëngageerd onafhankelijk vrijwilligerswerk in de erfgoedsector wordt onvoldoende ondersteund.

Laden…