KVG – “Volwaardig burgerschap en inclusie voor mensen met een beperking”

KVG – “Volwaardig burgerschap en inclusie voor mensen met een beperking”
© KVG

30 september 2018

KVG – Vlot erop, vlot eraf (openbaar vervoer)

 

Door je handicap geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer: de problematiek staat af en toe in de (media)belangstelling, maar of dat iets oplost? “Het gaat véél te traag”, zegt KVG-directeur Marc Kempen. “Opkomen voor mensen met een handicap evolueerde tijdens de afgelopen decennia van integratie naar inclusie. Toegankelijke opstapplekken voor openbaar vervoer zijn daar een middel toe – én gewoon een basisrecht.”

“De Katholieke Vereniging Gehandicapten ontstond al na WOII”, zegt Marc Kempen. “Maar zeker voor mensen met een verstandelijke handicap is inclusie nog veraf. Ons doel is vooral verenigen. Als sociaal-culturele vereniging stimuleren we sociale actie op gemeentelijk niveau. We proberen ook zelf als organisatie de levenskwaliteit van gehandicapten te verbeteren.”

“Er wordt nog steeds massaal over gehandicapten heen gelopen. Eisen die we 30 jaar geleden stelden, zijn nog steeds actueel”

“Op het vlak van de tegemoetkomingen proberen we gewicht in de schaal te leggen. We lobbyen voor meer kansen op de arbeidsmarkt, maar ook toegankelijke openbare ruimte is heel belangrijk voor gehandicapten. Onze leden zijn rechtstreeks betrokken, maar ook ouderen en kinderen hebben recht op toegankelijkheid in de openbare ruimte.”

Welke acties voert KVG concreet?

“Wij stimuleren de gemeenten, het gewest en de provincies om haltes toegankelijk te maken. Dat is immers geen bevoegdheid van De Lijn, wel van de wegbeheerders. Dat doen we al jaren, laatst via de actie Vlot erop, vlot eraf, waarbij we politicus ertoe aanzetten om in het partijprogramma op te nemen dat er jaarlijks minstens één halte aangepast wordt in de gemeente. Eerder was er de virale actie Busje komt zo. Een rolstoelgebruiker zit te wachten aan een halte, boterhammen bij de hand, want er is véél geduld nodig voor er een toegankelijke bus aankomt. Het werd 250.000 keer gedeeld op sociale media en kreeg aandacht op Radio 2. We gingen aan tafel met De Lijn. Die beloofden ons tegen 2020 geen toegankelijke haltes, maar wel 100% toegankelijke bussen. Dat is ook een stap in de goede richting. Politieke partijen staan open voor onze vragen, maar een prioriteit zijn we niet.”

Hoe is KVG gestructureerd en hoe ziet de financiering eruit?

“Met 240 afdelingen hebben we een solide structuur. De Algemene Vergadering en Raad van Bestuur bestaan uit vrijwilligers. KVG Vorming telt 18.000 leden en een 35-tal medewerkers. We zijn een middelgrote organisatie in het sociaal-cultureel veld.”

“Politieke partijen staan open voor onze vragen, maar een prioriteit zijn we niet”

“Daar komt heel wat planlast bij kijken. Er is het ledentijdschrift, maar ook digitale nieuwsbrieven (vrijwilligers, wetgeving, ouders met kinderen met een handicap). KVG vzw wordt als sociaal-cultureel werk gesubsidieerd. Lidgelden dekken veel kosten en we proberen giften in te zamelen. Projectsubsidies van de federale en Vlaamse overheden hebben we ook: Via Welzijn kreeg KVG een aantal projecten rond vrije tijd goedgekeurd. Mensen met een verstandelijke handicap hebben daar behoefte aan. Maar projectsubsidies betekent vaak: tien keer schieten en één keer raken.”

Wat zou jullie werking verbeteren?

“Meer personeel maar ook meer vrijwilligers! Er wordt nog steeds massaal over gehandicapten heen gelopen. Eisen die we 30 jaar geleden stelden, zijn nog steeds actueel. Er is veel knip- en plakwerk. Maar aandacht voor gehandicapten komt ook andere maatschappelijke groepen ten goede. Volwaardig burgerschap voor iedwww.ereen zullen we blijven verdedigen.”

Praktische informatie

www.kvg.be

Artikel door Wieland De Hoon

Laden…