Lokaal beleid ter versterking van mensen met migratieachtergrond

Lokaal beleid ter versterking van mensen met migratieachtergrond

23 oktober 2018

In een superdiverse samenleving is het belangrijk dat lokale besturen aan de slag gaan voor een kwalitatief beleid dat de maatschappelijke positie van mensen met een migratieachtergrond versterkt.

Het Minderhedenforum formuleerde een aantal concrete aanbevelingen, hefbomen en prioriteiten en biedt door een selectie van goede praktijkvoorbeelden inspiratie voor toekomstige bestuursakkoorden. Het hoopt daarmee beleidsmakers te overtuigen om de noden en wensen van personen met een migratieachtergrond nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen. Ze gaan voor een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat leidt tot een evenredige en volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond.

Op 10 november 2018 trapt het Minderhedenforum haar campagne richting Vlaamse, federale en Europese verkiezingen af met haar Open Forumdag in Mechelen. Op het programma: een mix van workshops, salongesprekken, debatten en diverse doe- activiteiten. Want gekleurde armoede, diversiteit in het onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt… het blijven hete hangijzers die blijvend onder de aandacht van beleidsmakers gebracht moeten worden, door goede praktijken in de spotlights te zetten en kritische stemmen te laten horen.

Praktische informatie

Inspiratie voor lokale besturen: www.minderhedenforum.be

Programma en inschrijven Open Forumdag.

Laden…