#IederMensWaardig #Art23

#IederMensWaardig #Art23

21 november 2018

De burgerbeweging Hart boven Hard zet in aanloop naar de verkiezingen artikel 23 van de Belgische grondwet centraal.

Artikel 23 zegt: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Die rechten omvatten:

 • 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid (…) alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
 • 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
 • 3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
 • 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
 • 5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
 • 6° het recht op gezinsbijslagen.

Dit zijn geen naïeve verlangens of onrealistische ideeën,  dit is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit. Daaraan willen TAMTAM en Hart boven Hard de medeburgers en beleidsmakers helpen herinneren.

Hoe gaat het verder met ons milieu, met de betaalbaarheid van onze zorg, met de discriminatie op de arbeidsmarkt, en zo verder? Vandaag worden keuzes gemaakt voor de volgende 50 jaar, maar onze beleidsmakers vergeten vaak dat de antwoorden op de cruciale keuzen van vandaag gewoon in de grondwet staan.

Wat is er onder deze regering allemaal verschoven in ons land, voor zowel gewone gezinnen als op belangrijke thema’s als zorg, werk, ecologie, fiscaliteit, antiracisme…? En op welke alternatieven willen wij als burgers en organisaties aansturen voor de volgende legislatuur?

Intussen staan er op de campagnesite leerrijke, mobiliserende filmpjes over ongelijkheid en ecologie. De komende maanden volgen er nog over fiscaliteit en discriminatie.

Kersen op de taart van de campagne zijn:

 • 30 maart 2019: Burgerconferentie
  Met experts en praktijkmensen maken we de balans op van de centrale thema’s van de campagne, én maken we alternatieven geloofwaardig
 • 12 mei 2019: Mars voor Artikel 23
  Een brede nationale manifestatie in Brussel waarmee we massaal aangeven dat de volgende regering een andere richting moet inslaan.

Praktische informatie

Campagnesite

Lanceringsfilmpje

Laden…