KOMAF met ARMOEDE

KOMAF met ARMOEDE

28 november 2018

“Wie werkloos is of een laag inkomen heeft, krijgt het steeds moeilijker. De werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolden daalt, ondanks de conjunctuur, terwijl de ongekwalificeerde uitstroom uit de scholen stijgt. Net als de energiearmoede. De regering heeft het steeds over “jobs, jobs, jobs”, maar in de sociale economie zijn sinds 2014 ruim 1.000 plaatsen verdwenen. De kinderarmoede is het meest zorgwekkend van al: in plaats van gedaald is ze gestegen tot bijna 14 procent.”

Deze korte samenvatting van de 11e armoedebarometer van Decenniumdoelen is pijnlijk. Terwijl het perfect mogelijk is om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Decenniumdoelen kiest dit dan ook als motto van Komaf Met Armoede, de campagne waarmee Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019 trekt.

De Armoedebarometers tekenden de voorbije 11 jaar een armoedig beleid op. De lokale Armoedebarometer toont de gevolgen voor de gemeenten aan. Toch kan het anders. De komende verkiezingen kunnen een kantelmoment  voor armoede worden. Daarom maken ze van armoede een prioriteit.

Samen met een pak partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede maken we dit heel concreet. Decenniumdoelen werkte concrete, haalbare en becijferde voorstellen uit rond 6 thema’s.

Op 16.02 laten velen zich horen en worden uit alle voorstellen de speerpunten van de campagne gekozen. Inschrijven kan alvast!

Praktische informatie

Campagnesite KOMAF met ARMOEDE (Decenniumdoelen)

Schrijf je in voor 16.02!

Download hier de elfde Armoedebarometer

 

Laden…