Maak kennis met het Platform voor de Samenlevingsdienst!

Maak kennis met het Platform voor de Samenlevingsdienst!

11 januari 2019

Platform voor de Samenlevingsdienst

 

Onze organisatie gaat voor…

Jongeren van 18 tot 25 jaar een Samenlevingsdienst (SLD) aanbieden gedurende 6 maanden. Tijdens een Samenlevingsdienst, bestemd voor meisjes en jongens (vooral maar niet alleen, kwetsbare jongeren die ver van de werkmarkt zijn), zullen deze jongeren de tijd hebben om zichzelf terug te vinden en dit samen te doen met andere jongeren afkomstig uit zeer verschillende horizonten. Ze zetten zich in voor een sociaal project binnen een gastorganisatie dat hen toelaat om meer zelfvertrouwen te krijgen, ervaringen op te doen een een kritische burger te worden.

Daarom doen wij…

Gedurende 6 maanden kunnen de jongeren zich inzetten voor een sociaal project (cultureel, sociaal, ecologisch, sportief) binnen een gastorganisatie die deel uit maakt van het netwerk van het Platform voor Samenlevingsdienst. We begeleiden hen hierbij (het team van het Platform bestaat uit een groepsbegeidster evenal een individuele begeleidster ) en we vragen ook aan onze gastorganisaties om een mentor aan te duiden binnen hun organisatie om de jongeren bij te staan gedurende hun SLD. We organiseren geregelde vormingen (rond thema’s als burgerschap, interculturaliteit, gender, ecologie,…) evenals momenten waarin de jongeren met elkaar kunnen uitwisselen (ook met Franstalige jongeren die een SLD doen).

Wij zijn de moeite waard omdat…

De meeste jongeren die een Samenlevingsdienst hebben gedaan in het verleden zijn er sterker, zelfverzekerder en met een bredere kijk op de maatschappij én op hun toekomst uitgekomen! 80% van hen zet ofwel hun studies verder of vindt een job waarin ze zich kunnen ontplooien.

Wij worden gehinderd door…

We zouden willen dat de federale overheid de Samenlevingsdienst erkent en financiert zoals dit al gebeurd in andere Europese landen (Frankrijk, Duistland, Italië,…). Het Platform voor Samenlevingsdienst doet aan lobbying om een wettelijke kader te bekomen voor het statuut van jongeren die een Samenlevingsdienst doen (ondertussen werken we onder het statuut van vrijwilligerswerk, maar die voldoet niet aangezien de jongeren die een SLD doen zich voltijds (min 28u/week) inzetten gedurende 6 maanden voor een sociaal project binnen een gastorganisatie).

Praktische informatie

www.samenlevingsdienst.be

 

Laden…